Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6589 (Prikladni učitelji… Mrtvi navjestitelji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6589, 7 Srpanj 1956

PRIKLADNI UČITELJI… MRTVI NAVJESTITELJI…

Jasno razumijevanje i procjena duhovnog znanja će vama koji želite biti aktivni za Mene, uvelike olakšati vaš rad, jer vi morate uvijek biti pripravni slušati prigovore ili ćete morati odgovarati na pitanja, i jedino uvjerljiv odgovor će ukloniti nedoumicu, koja bližnjega sprječava da prihvati ono što im nudite. Ne može svaki čovjek posjedovati isto znanje, osim ako im isti stupanj zrelosti nije priskrbio znanje. Ali, ako čovjek želi podučavati, ako želi uvjeriti svoje bližnje, onda on sam najprije mora biti podučen (iskusan, znalac) i također posjedovati sposobnost prosudbe, da bi sada mogao uvjerljivo predstaviti svoje znanje… I zato on najprije mora primiti znanje od Mene Osobno, kao rezultat njegove volje i određene zrelosti duše… Stoga nije svaki čovjek podoban za učiteljsku službu koja ima za sadržaj duhovno znanje. A, ova se kvalifikacija (podobnost) ne može postići kroz studiranje (proučavanje), kroz prekomjerno razumsko prisvajanje znanja, koje se doista tiče duhovnih područja, ali još ne može biti nazvano „duhovno znanje“, jer su za postizanje takvoga nužni drugi preduvjeti. Ali, Ja želim da ljudi budu osposobljeni, i stoga Ja Osobno moram podizati (izgraditi) učiteljske snage, koje bližnjima tako dovode duhovno znanje, da djeluje, odnosno, da ostvari njihovu pretvorbu… da bližnji shvate ono što je važno, i potrude se ispuniti Moja potraživanja. Ono što njima nije razumljivo prikazano, oni neće ni slijediti, a ono što im je predočeno samo shematski, bit će također opet promatrano samo shematski, i neće imati nikakav učinak na dušu… Nije dovoljno da ljudima bude preneseno samo prazno znanje o dogmatskim učenjima vjere, a nije dovoljno ni kada znaju o životnom putu čovjeka Isusa i o Njegovoj zemaljskoj sudbini… Jedino objašnjenje sukladno Istini, onoga što će potaknuti vjeru… jedino ispravni prikaz Isusove misije, uzrok i svrha Njegovog Djela Otkupljenja, čovjeka će navesti da odgovarajuće upravi svoj životni put… A jedino prikladni učitelj, koji je od Mene Osobno uveden u to znanje i koji je sam ispunio uvjete, može vam dati ovaj prikaz i objašnjenje u skladu s Istinom, i također će moći razumjeti i prosuditi znanje… da bi ga potom mogao uvjereno predstavljati… tek tada će za njega biti ujedno i moguće opovrgnuti svaki prigovor (zamjerku), jer onda to više nije mrtvo znanje, nego znanje puno života, koje kroz samo studiranje nikada ne može biti stečeno. Ali ljudi moraju biti probuđeni iz njihovog mrtvog stanja u život, moraju biti premješteni iz stanja odsustva svjetla, odsustva shvaćanja, u stanje najsjajnije svjetlosti, da sve jasno prepoznaju i također podudarno tome žive na Zemlji. Dakle, njima treba biti ponuđeno ispravno znanje, i to na njima pristupačan (prihvatljiv) način, jer će uvjereni navjestitelj, Evanđelje također govoriti sa silom. Jer, njegovo uvjerenje mu omogućuje da govori živo i stoga neće ostati bez utiska, dok mrtvi navjestitelji nemaju uspjeha, unatoč racionalno stečenom znanju u najvećoj mjeri…. Ovi nisu pravi učitelji, koje Ja trebam za dovođenje duhovnog znanja ljudima… Oni sami su još mrtvi i moraju najprije doći u život, prije nego mogu druge probuditi u život, oni će uvijek posluživati jedino riječi naučene napamet, kojima nedostaje uvjerljivost,  ako sami nisu tako uobraženi, da drže sebe same i njihove stavove nepogrešivima, i sada odatle stječu svoju uvjerljivost. Ali, oni jedino postižu to da im se ne proturječi, no nikada ne mogu potaknuti živu vjeru. Oni također neće zapaliti nikakvo svjetlo, jer ga oni sami još nemaju zapaljenog u sebi… Oni imaju poznavanje (znanje), ali ne i prepoznavanje (razumijevanje)… I tako nisu podobni za učiteljsku službu, pomoću koje ljudi trebaju stići u život.

AMEN

Spread the Truth