Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3337 (Opomena za rad za Božje kraljevstvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3337, 20 Studeni 1944

OPOMENA NA RAD ZA BOŽJE KRAJEVSTVO…

Vi ne smijete nikada postati umorni raditi za Moje kraljevstvo, jer vrijeme istječe, a još mnogo rada treba biti obavljeno prije nego dođe Kraj. A vi Mi trebate biti aktivna podrška na Zemlji, vi trebate Meni pripremiti zemlju, i ni jednu priliku ne ostaviti neiskorištenu, tamo gdje možete njivu snabdjeti dobrim sjemenom. Stoga vi trebate govoriti gdjegod nađete otvoreno uho… Jer Moje ovčice su također u velikoj nevolji, budući Me one više ne mogu prepoznati u vrevi svijeta, u kaosu, bijedi i nevolji. I njima Se Ja želim otkriti, želim im Se približiti, a vi trebate biti posrednici. Vi se ne smijete bojati govoriti o Mojemu djelovanju, tako da oni također prime Objavu, kao što Ja opskrbljujem Moje, ako Mi se oni priljube, i stupe u vezu sa Mnom. Oni trebaju biti osnaženi u njihovoj vjeri, oni trebaju izgubiti svaku sumnju u Moju Ljubav i pravednost, oni trebaju uvijek i svugdje prepoznati Moju ruku u svakom događaju, i oni trebaju znati da se ništa ne može dogoditi bez Moje volje, odnosno, da je tako i zlo dopušteno od Mene, jer Ja tome pridružujem ljekovitu svrhu za dušu, ako naopaka ljudska volja čini nešto što proturječi Mojim zapovijedima. Vi trebate ljudima razjasniti o svrsi njihovog zemaljskog života, o njihovom zadatku na Zemlji, o njihovom pogrešnom životnom putu, i njegovim posljedicama. Vi trebate staviti pred njih ono što im Ja imam za reći, jer Ja se služim vama, budući oni ne bi mogli podnijeti ako bi Ja njima Osobno govorio. Vi trebate opomenuti i upozoriti one koji postupaju protivno Mojoj volji, i trebate osnažiti i utješiti one koji Mi žele pripadati, i kojima prijeti da postanu slabi u nevolji vremena. Ja se vama otkrivam, kako bi ljudima vratio vjeru da Ja prebivam među njima, kako bi im doveo u sjećanje Moja obećanja, koja se uistinu ispunjavaju, budući se Moja Riječ mora ispuniti… No, Moji će također postati slabi i kolebljivi, i tražit će u daljini Mene, Koji sam im blizu. I zato Ja vas dovodim zajedno s ovima, da oni kroz vas čuju Moj glas, da Ja i njima mogu govoriti, i oni Mene čuti, da oni u Meni prepoznaju njihovog Oca Koji ljubi Svoju djecu, da oni u Meni vide dobrog Pastira, Koji ne ostavlja Svoje ovčice bez zaštite… I stoga vi trebate djelovati na svih, prema njihovoj volji, prema njihovom stanju zrelosti, i njihovoj Ljubavi… Uvijek i posvuda vi trebate objavljivati Moju Riječ, koju vi primate od Mene, koja vam dokazuje Moju Ljubav, i svjedoči o Mojoj svemoći i mudrosti. Vi trebate govoriti namjesto Mene, jer oni trebaju Moju Riječ, koju Ja njima sada želim dostaviti kroz vas. A ako vi popuštate poticaju vašega srca, ako vi govorite tamo gdje se osjećate dužnima, ako se vi ne plašite otvoreno pružiti znanje o Mojemu djelovanju, vi ćete imati uspjeha, budući Moj blagoslov počiva na vama i na vašem radu… Vi nećete propovijedati pred gluhim ušima, nego će vas slušati, i puštati da im riječi dopru do srca… i dušama će biti donesena pomoć u njihovoj duhovnoj nevolji.

AMEN

Spread the Truth