Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3330 (Obnavljanje svijeta… “Neće ostati kamen na kamenu”…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3330, 14 Studeni 1944

OBNAVLJANJE SVIJETA… “NEĆE OSTATI KAMEN NA KAMENU…”

Obnavljanje svijeta može započeti tek onda kada je stari svijet u potpunosti uništen, a onda će se ispuniti i Riječ: „Neće ostati kamen na kamenu…“ (Matej 24:2). Ovo treba razumjeti duhovno i zemaljski, doći će do potpunog duhovnog preokreta, pa otuda prethodno mora i duhovno nastupiti rušenje, stanje raspadanja (razlaganja), kao što ni zemaljsko neće ostati što je prije bilo. A oboje će izvršiti sama ljudska volja. Zemaljske tvorevine će biti uništene ljudskom voljom, zemaljsko uređenje i odnosi će biti neodrživi, pa će se tako zemaljski dogoditi mnoge promjene, koje će naposljetku djelovati (imati učinak) kao razlaganje materije. Isto tako će ovo razlaganje biti vidljivo i duhovno, jer će na početku svi duhovni pravci krenuti jedan protiv drugoga, jedan će biti napadan od drugoga, protiv svakoga će nastupati zemaljska vlast, i naposljetku će se razbuktati borba vjere, koja će htjeti onemogućiti svako duhovno nastojanje… To je od strane ljudi jedna želja za iskorjenjivanjem svakog vjerovanja u nešto neprolazno, duhovno, i u višu moć… A Bog i to dopušta, jer sve to mora prethoditi duhovnom preokretu, budući iz kaosa treba proizaći nešto novo, nešto čisto, pročišćeno, duhovno snažno, a to zahtijeva definitivno uništenje i razlaganje staroga svijeta… Neće ostati kamen na kamenu… Ako čovjek obrati pažnju, on prepoznaje propadanje, i stoga također zna da Kraj više nije daleko. Čak i ako sve prijeti da propadne u duhovnom i zemaljskom kaosu, sam čovjek se treba od toga spasiti, on treba izdržati i ne dopustiti da ga zahvati ovo propadanje (rasuIo, dekadenca). Pa i ako sve oko njega potone, on se treba zadržati iznad vode; on treba ispružiti ruke prema gore, on se treba dopustiti privući od Božanske Očinske Ljubavi, tako da on ne propadne kada sve potone… On treba iz sveg srca željeti da on iskusi novi svijet, da on iz duhovnog i zemaljskog kaosa izađe nepovrijeđen, zdrav u svojoj duši i pun nade za novo vrijeme, koje je duhovno i zemaljski ispunjeno mirom, jer je Bog Osobno blizu ljudi koji izdrže ovo Posljednje vrijeme raspadanja… Jer, zlo će propasti, ono više neće moći bjesniti na Zemlji, pa stoga ni više tlačiti ljude, koji su s Bogom povezani kroz Ljubav… I zato se svijet obnavlja, to više nije Stara Zemlja, jer kamen neće ostati na kamenu, a Stara Zemlja mora proći kroz ovaj proces preoblikovanja, ona mora postati Nova Zemlja i čisto materijalno, tvorevine moraju nestati, a nove nastati, budući duhovna obnova istovremeno zahtijeva i obnovu zemaljskih tvorevina… ništa ne može ostati kao prije, budući je tvorevinama dodijeljena nova svrha, i zato se stare tvorevine moraju potpuno razložiti u skladu sa Božjim vječnim Planom Spasenja… Sve će biti promijenjeno, ali neće nestati za vječnost, ono će poprimiti drugačiji oblik, jer stari oblik više ne ispunja njegovu svrhu… A ovo se mora dogoditi, jer je određeno od vječnosti… i jer je volja čovječanstva stigla tamo gdje djeluje daleko više razorno, nego izgrađujuće, a ovo je prekršaj protiv Božanskog reda. Stoga se ovo mora tako odviti, da zemaljski i duhovno nastane kaos, a to je Kraj Stare Zemlje… Iz toga proizlazi novi svijet… svijet mira, duhovni i zemaljski raj… u kojem vlada Ljubav, jer Sama vječna Ljubav prebiva među ljudima, koji su ostali vjerni i u najtežoj borbi.

AMEN

Spread the Truth