Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6468 (Opasnost psihičke (spiritističke) komunikacije…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6468, 5 Veljače 1956

OPASNOST PSIHIČKE (SPIRITISTIČKE) KOMUNIKACIJE…

Puno je stvari predstavljeno vama ljudima kao istina što je u spiritističkom stanju bilo primljeno iz duhovnog kraljevstva… I vi često podupirete ovu informaciju sa sigurnošću budući ste uvjereni kako ne možete biti pogrešno podučeni od strane ovog svijeta… I ova učenja vas mogu postaviti u osobitu i značajnu nepogodnost (u smislu: nanijeti vam izrazitu i jako veliku štetu), budući vi onda više niste sposobni primiti Čistu Istinu. Psihičke komunikacije uvijek potrebuju krajnji oprez… ovo vam mora biti rečeno opet i iznova. Jer okruženje primatelja je rijetko tako pročišćeno, tako prožeto sa svjetlom, da se negativni utjecaji ne mogu umiješati… Jedino onda Čista Istina može također biti dostavljena spiritističkim sredstvima (ili ‘posredstvom medija’). Ali misli ljudi koji okružuju primatelja također afektiraju izjave transmitirane na psihički način. Sam primatelj izručuje njegovu volju i onda je kontroliran od strane jedne nepoznate volje. Jedino ekstremna besprijekornost (ili ‘integritet’) njegovog izvanjskog kruga drži na udaljenosti sve neduhovne stvari… Međutim, čim se do sada prihvaćena pogrešna misao pojavi u nekome u ovom krugu, on privlači bića koja neprestano žele intenzivirati njegovu pogrešku, budući su ona onda sposobna ući u ovo okruženje… što nije moguće kada su svi sudionici potpuno nadahnuti od strane žudnje za najčišćom Istinom i potpuno sebe podrede Bogu i svemu što je svjetlo. Ali ova volja koju svi dijele će uskoro odbaciti psihičko primanje, budući će ljudi onda svjesno prilaziti Bogu za razjašnjenje, za Istinu… i onda više nije nužno izručiti volju, ući u stanje transa, budući će Bog zasigurno uslišiti takav iskreni zahtjev za dostavljanjem Istine i odabrati će slugu iz ovog kruga kojem On može prenijeti Njegovu Riječ u svjesnom stanju…

U drugu ruku, ne može se odbaciti svaka spiritistička poruka (u smislu: koja je primljena kroz medija), budući svjetlosna bića povremeno također koriste ovu mogućnost da bi kontaktirali ljude u nadi da će, jednog dana, oni biti sposobni uspostaviti srdačan kontakt koji omogućava dostavljanje apsolutne Istine. Ali ove psihičke poruke uvijek moraju korespondirati sa Božjom Riječju, koja je primljena u svjesnom stanju. Međutim, razlike u mišljenjima će se često pojaviti budući su medijumističke poruke jednako visoko cijenjene. Poruke svjetlosnih bića će se uvijek međusobno slagati, one će uvijek proglašavati Istinu od Boga… I svako odstupanje mora biti ozbiljno ispitano s obzirom na to da li je i do koje mjere okruženje ili sam medij već imao unaprijed određeno mišljenje koje je proturječilo svjesno priopćenoj Riječi. Postoji samo jedna Istina, i ova dolazi od Boga Osobno, pa iako je prenijeta od strane svjetlosnih bića… I gdje je Istina tamo nema proturječja… No postoji mnogo različitih mišljenja, i ima različitih izvora korištenih od strane ljudi…

Ipak jedino jedan izvor je Fontana Života, kojeg je Bog učinio pristupačnim… On Osobno izljeva Njegov Duh u ljudska srca koja sebe pripreme kao posudu za pritok Duha… Ova priprema je svjesan rad, to je rad unapređivanja duše… to je transformacija u Ljubav… koja je preduvjet za djelovanje Božanskog Duha…

Ali čovjek može primiti psihičke poruke čak kada on nije ostvario ovu transformaciju, jednostavno tako što će izručiti svoju vlastitu volju i dopustiti sebe da bude zahvaćen od strane nepoznate volje… I kvaliteta ove nepoznate volje je odlučena stupnjem zrelosti njegove vlastite duše i duša ljudi u njegovu okruženju… Svaka duhovno oživljena osoba će se usprotiviti medijumističkom primanju budući ona prepoznaje sastavnu opasnost i budući je duhovno probuđena osoba uvijek prožeta od strane vrloduboke žudnje za Istinom. Međutim, medij sa visokim stupnjem zrelosti će uskoro biti sposoban primati poruke svjesno, i ove neće nikada proturječiti Riječi Božjoj, koja izvire iz Fontane Života koju je Bog Osobno učinio dostupnom. Čuvajte se ako otkrijete proturječja, i ispitajte izvor učenja koja sebi proturječe. I ako želite znati Istinu vi ćete također primiti razjašnjenje… kada pitate Boga Osobno za pomoć, kada Njemu predstavite svaku sumnju, svako pitanje, i uvijek jedino želite biti podučeni ispravno i sposobni poduprijeti Njega i jedinu Istinu… Istinu od Boga.

AMEN

Spread the Truth