Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6450 (Promjena volje… Isus Krist… Milosrđe – Svjetlo – Snaga…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6450, 12 Siječanj 1956

PROMJENA VOLJE… ISUS KRIST… MILOSRĐE – SVJETLO – SNAGA…

Svatko tko zna za krivnju duhova, koja je bila uzrok za stvaranje, uzrok za zemaljski napredak (palog bića kroz tri kraljevstva prirode) i ljudske živote na Zemlji, Mi se više neće odupirati, jer ovo znanje je razlog usmjeravanja volje spram Mene… Ovo znanje može zasigurno biti predstavljeno onima čija je volja i dalje suprotstavljena Meni. Međutim, oni ga neće nikada cijeniti i prihvatiti takvo znanje kao Istinu, oni će ga uvijek jedino smatrati za misaoni koncept kojeg odbacuju kao nešto ‘smišljeno’ od strane ljudi. U tom slučaju oni neće nikada biti osvijetljeni od strane svjetla shvaćanja… budući ovo zahtijeva spomenutu promjenu volje koja okreće osobu u Moje dijete koje Mi se povratilo. Niti njegova vlastita misaona aktivnost niti komunikacije od bližnjih ljudskih bića ne mogu dodijeliti ispravno shvaćanje osobi, jer ovo je poput svjetla kojeg Ja Osobno palim u osobi, ali Ja to jedino mogu napraviti jednom kada se on dobrovoljno okrenuo k Meni… Ali to svojevoljno okretanje k Meni također svjedoči o njegovoj volji da se odrekne prethodnog stanja otpora i putuje stazom nazad koja ga je jednom odvela daleko od njegova Oca. Otud to je svjesno okretanje i prema tome također ispovijed njegovog prošlog prijestupa… njegovog grijeha protiv Boga… volja da Mi služi podvrđuje ovo nesvjesno priznavanje njegove ranije krivnje kada je, kroz odbacivanje Moje Ljubavi, biće sebe uzvisilo iznad Onog Koji je jedino želio Sebe predati… Molba upućena za snagu i milost je isto tako jedno priznavanje krivnje, shvaćanje da ga je njegov prošli grijeh lišio svega što je bio njegov udio u samom početku… Osoba koja je i dalje ukopana u njegovom starom grijehu neće zazivati Oca za snagu i svjetlost i milost, budući Me on ne priznaje, stoga je on i dalje uronjen u njegov prvobitni grijeh, i prema tome on neće nikada prihvatiti Istinu takve informacije koja skreće njegovu pažnju na njegovo grješno stanje…

I u tome također počiva veliko značenje promjene volje, jer to dokida prošlo stanje grijeha ali ne može nikada biti ostvarena od strane čovjekove vlastite snage, budući su pad u bezdan i grijeh bili pregolemi da bi omogućili kompletno oslabljenom biću da sebe iznova promijeni… I prema tome jedino Jedan Koji može otkloniti slabost volje treba biti zazivan, Koji je umro namjesto ovih bića na Križu tako da bi bio sposoban osnažiti njihovu volju da hodaju stazom nazad k Meni… Svatko tko se osjeća doista pokajnički je sebe već izručio Isusu Kristu, on je iskoristio Njegove blagoslove koje je On stekao na Križu za grješnu ljudsku rasu… Jer okretanje ka Meni će također uvijek biti povezano sa priznavanjem Isusa Krista… budući svjetlo unutar ljudskog bića može jedino sijati u punoj snazi, to jest, donijeti shvaćanje osobi, jednom kada je on bio iskupljen Kristovom Krvlju, budući prethodno ovome Moj Duh ne može raditi u osobi da prosvijetli njegovo razmišljanje i obnovi red koji je Božanski princip. Priznavanje Boga i podređivanje Njegovoj volji također uvijek rezultira u priznavanju Isusa kao Sina Božjega i Iskupitelja svijeta… Jer svatko tko se iznova sjedinjuje sa Mnom istupa iz njegovog stanja tame i također potpuno jasno shvaća misiju čovjeka Isusa i značenje čina Spasenja… On se želi vratiti, a to također naznačava povratak u prosvjetljenje, to naznačava primitak snage i milosti… to naznačava primanje Moje Ljubavi u izobilju… on priznaje njegovu krivnju i zaklinje za oproštenje. Osjećaj udaljenosti bića od Mene, njegovog Boga i Stvoritelja od vječnosti, izražava sebe u njegovoj molitvi za milost, snagu i svjetlost… On se odrekao njegove prošle oholosti, povratio se k Meni sa vrlodubokom poniznošću i sada je sposoban primiti blagoslove, snagu i svjetlo bezmjerno… Krivnja je zapisana na pijesak… Božanski Iskupitelj Isusu Krist ju je Osobno iskupio.

AMEN

Spread the Truth