Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3232 (Ispunjenje predskazanja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3232, 25 Kolovoz 1944

ISPUNJENJE PREDSKAZANJA…


Ja puštam da vijest o predstojećem Kraju dođe do svih ljudi, budući Ja upozoravam čak i Moje protivnike, tako da oni ne mogu jednom reći, da je njima to ostalo prešućeno (zatajeno). Ali, ako oni začepe svoje uši, ako se oni izruguju ili ismijavaju ono što u obliku proroštva dotiče njihove uši, Moja upozorenja i opomene su uzaludni, jer Ja ni jednog čovjeka ne prisiljavam na vjeru. No, oni će biti prodrmani kada se približi Kraj, prepoznaju li oni ipak njihovo pogrešno razmišljanje, a također i beznadnost njihove situacije. Čovječanstvo više ne želi prihvatiti ništa što im je ponuđeno iz duhovnog kraljevstva; ono je tako zemaljski naklonjeno, da mu nedostaje svaki osjećaj za duhovno dobro, Ja međutim, ljudima ne mogu ponuditi više nego što su oni spremni prihvatiti. Ja ih ne mogu očiglednim čudima prisiliti na vjeru, budući su to Moja stvorenja koja su izvorno bila aktivna u potpunoj slobodi volje, i koja bi kroz prisilu vjere sasvim izgubila njihovu slobodu, i tako ostala nesavršena za svu vječnost. Ja mogu Sebe izraziti jedino kroz usta čovjeka, i moram njima prepustiti to, da li oni žele prepoznati Moju Riječ, kroz bezuvjetnu žudnju za Istinom i nesebičnu Ljubavnu aktivnost. Jer, sada će im odzvanjati Moja Riječ, i oni će prepoznati darivatelja Riječi u svakoj opomeni i upozorenju, i tako će oni to također uzeti u obzir. No, kakva bezvoljnost vlada ljudima, upravo naspram ovih duhovnih Objava. Oni ništa ne uzimaju ozbiljno, i vjeruju da će Bog usmjeravati događaje kako odgovara njihovoj volji i njihovoj računici. I kako malo oni stoga rade na oblikovanju svoga bića… I, doći će čas, bez da su se oni pripremili za bliski Kraj… Oni jedino prate svjetska zbivanja, i otuda izvlače svoje zaključke… Ali, Ja ću ih trgnuti, i pokazati im da Ja vladam svijetom, i da Ja uistinu tako odlučujem, kako je vama ljudima korisno… A sve će se odviti u skladu sa Mojim planom od vječnosti, kako sam vam Ja najavio kroz Moje sluge na Zemlji… I, sada će ljudi morati prepoznati, da sam Ja jedino promišljao na njihovu dobrobit, da Sam ih Ja želio spasiti, a kod njih naišao jedino na opiranje. Jer, jedino volja za Bogom povezuje njihove duše sa Mnom. Volja za Mnom, međutim, također im daje i razumijevanje za Moju Riječ, za Moje postupanje i djelovanje u posljednjem vremenu prije Kraja. I tek onda će Moja Riječ biti poslušana (slijeđena), dok još ima vremena, jer ono što Ja najavljujem, doslovno će se obistiniti (ispuniti), budući Ja kroz Duh dovodim na Zemlju znanje, koje u potpunosti odgovara Istini… I stoga se mora ispuniti sve što sam Ja vama ljudima najavio prije dugo vremena, tako da vi po tome prepoznate, kada se približi Kraj.

AMEN

Spread the Truth