Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6384 (Zapovijedi Ljubavi… Ohlađena Ljubav…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6384, 24 Listopad 1955

ZAPOVIJEDI LJUBAVI… OHLAĐENA LJUBAV…

Božja volja je ispunjenje zapovijedi Ljubavi… A upravo ovim zapovijedima, ljudi se protive, jer priroda njihovog bića ne dozvoljava da sami sebi nešto uskrate u korist bližnjega… Bog zna da ljudskim bićima manjka Ljubav, ali On također zna da ne postoji nikakav drugi put do blaženstva, nego kroz Ljubav… I stoga je On dao zapovijedi Ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, koje također moraju biti ispunjene u slobodnoj volji, ako one trebaju potpomoći zrelosti duše. Bog zna da zapovijedi mogu biti ispunjene, jer je u srce svakog čovjeka bila položena Ljubavna iskra, pri utjelovljenju kao čovjek… Svaki čovjek u sebi ima ovu Božansku iskru Ljubavi, stoga nikome nije nemoguće zapaliti ju… svaki čovjek može biti dobar, ako on to želi… A, ‘biti dobar’ znači činiti Ljubav, biti spreman pomoći bližnjemu, i učiniti sve što je ugodno Bogu, Koji je Sam Ljubav. Ali, čovjek mora biti potaknut na to, što se događa upravo kroz zapovijedi Ljubavi. Svaki bi čovjek doduše mogao u sebi osjetiti kako se treba ponašati, on bi i bez zapovjedi mogao ispravno hodati Zemljom, jer u njemu tinja iskra Ljubavi… No, sebična ljubav je još uvijek vrlo jaka u čovjeku, i zato su nasuprot ove sebične ljubavi stavljene zapovijedi Ljubavi, tako da se sada čovjek slobodno odluči… Jer, to je njegov ispit zemaljskog života, da izabere Božansko, ili Bogu-protivno. Jer, sa strane protivnika je djelovano na čovjeka, pa također mora biti prisutno i nasuprotno djelovanje, tako da čovjek ne treba podleći utjecaju protivnika. Ipak, Božji protivnik ima veliku moć, posebno u vrijeme Kraja… Jer on zna uvijek više raspaliti sebičnu ljubav u čovjeku, i prikazati Božanske zapovijedi kao neprikladne, tako da ljudi više ne poklanjaju nikakvu pažnju ovim potonjima, nego čine sve kako bi zadovoljili svoju sebičnu ljubav. Ljubav se ohladila među ljudima (Matej 24:12)… Ona zapravo tinja u svakom ljudskom srcu, ali neće biti zapaljena u plamen koji proždire sve što mu dođe na dohvat… I bit će potpuno ugušena, što bliže se prilazi Kraju… A onda je Božji protivnik dobio svoj meč, utoliko što mu je uspjelo odbiti duše od Boga, Koji je Sam Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16)… Jer, ove duše su beskrajno mnogo udaljene od Boga, budući su bez Ljubavi. No, on sam (protivnik) time nije postigao ništa drugo nego da ove duše, koje on smatra pridobivenima (osvojenima), budu iznova istrgnute iz njegove moći, i iznova prognane u formu… Božanske zapovijedi Ljubavi mogu ovo spriječiti, ako čovjek njih poštuje… ako se on bori protiv sebične ljubavi kako bi mogao ispuniti Božje zapovijedi… ako on najprije čini nešto da ne zgriješi protiv zakona, čak i ako ga još ne ispunjava unutarnji poriv da prakticira Ljubav… No, voljnome će biti dovedena snaga, i ono što on isprva čini pod pritiskom zapovijedi, uskoro će činiti dobrovoljno i radosna srca, budući je ljubav snaga, koja ga sve više ispunjava. Stoga ljudi trebaju primiti znanje o Božjoj volji, njima treba biti dovedena Božja Riječ koja uvijek propovijeda jedino Ljubav, koja ističe Božanske zapovijedi kao najvažnije… jer je iznimno važno da budu ispunjene, inače one ne bi bile dane od Boga… Ali, On želi pomoći ljudima koji još uvijek imaju malo Ljubavi u sebi, koji su još uvijek snažno opterećeni sebičnom ljubavlju… On im želi pokazati put do blaženstva, i stoga je On dao ljudima zapovijedi Ljubavi, budući poznaje slabosti ljudi, njihovu manjkavost (nesavršenost) i njihova unutarnja nagonjenja… Ali, On također zna čime može dokinuti sve te slabosti… Na Zemlji mora biti prakticirana Ljubav, i tko to ne čini dobrovoljno, mora na to biti potican kroz zapovijedi, tako da se on sjedini s Bogom, Koji je Sam Ljubav, tako da se on oslobodi od protivnika, čije odsustvo Ljubavi (nemilosrdnost) povlači njega samoga i njegovu sljedbu u bezdan.

AMEN

Spread the Truth