Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6070 (“Nemoj imati druge bogove pored Mene…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6070, 5. listopada 1954.

“NEMOJ IMATI DRUGE BOGOVE PORED MENE…”

(Izlazak 20:3)

Kome poklonite vašu ljubav, on je vaš bog. Pa sada ozbiljno razmotrite što žudi vaše srce, i da li je vaš duh zemaljski usmjeren, onda je mamon vaš bog, onda vi služite jednom idolu; onda ste vi potpali onome koji je gospodar tame… No, vi ne poznajete Boga Ljubavi, dok god služite idolu… A, kada vaša usta govore: „Ja vjerujem u Boga“, to su samo prazne riječi. Jer, ako biste vi uvjereno vjerovali u Boga Ljubavi, onda biste vi za Njim i čeznuli; vi bi služili jedino Njemu i odvojili biste se od svega što pripada svijetu… onda vi ne biste imali nijednog drugog boga pored Mene… Vi biste jedino Meni poklonili vašu Ljubav, i onda biste također smjeli Moju Ljubav vječno posjedovati … Vi se ne trebate tako olako služiti riječju „Bog“, vi trebate biti svjesni najdubljeg smisla Riječi… Vi se trebate sjetiti da je Bog najuzvišenije i najsavršenije Biće, Kojemu treba pripadati sva vaša Ljubav… Vi ne trebate govoriti o vjeri u Mene, dok god vam je još uvijek poželjan neki drugi bog… zemaljski mamon, kojega vi ljudi ljubite iznad svega. Onda vi također otvoreno ispovijedajte njega, ali ne nosite u ustima Moje Ime… Jer Ja, vaš Bog i Otac od vječnosti, želim posjedovati svu vašu Ljubav, i ne dijeliti je sa onim kojem vi uistinu težite. Ja sam Gospodar, vaš Bog… nemojte imati druge bogove pored Mene (Izlazak 20:2, 3)… Tako glasi Moja zapovijed, koju ste vi ljudi potpuno izbrisali iz vašeg sjećanja, budući svi vi imate druge bogove pored Mene; svi vi oslanjate vaše srce na zemaljska dobra, svi vi počinjavate idolopoklonstvo (Galaćanima 3:5), dok god se ne možete odvojiti od svijeta zbog Mene, dok god žudnja za Mnom ne ispunjava cijelo vaše srce… Jedini Ja sam Dobro, Istinito, dostojno Ljubavi, i tko još obožava druge bogove pored Mene, njegova vjera u Mene nije uvjerena, inače bi on sve prognao iz svojega srca, kako bi primio jedino Mene, kako bi služio jedino Meni… A vi možete služiti samo jednome Gospodaru (Matej 6:24)… Gdje je vaša Ljubav, tamo je vaš Bog… Razmotrite dobro ove riječi, i ozbiljno ispitajte, kome vi želite pokloniti vašu Ljubav… Jer ovaj će vas također uzeti u posjed… kako bi vas učinio blaženima ili upropastio…

AMEN

Spread the Truth