Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6041 (Stav svjetovnih ljudi prema Evanđelju…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6041, 2. Rujna 1954

STAV SVJETOVNIH (PRIRODNIH) LJUDI PREMA EVANĐELJU ….

Svjetske ljude nećete preobratiti, koliko god znanje da vam stoji na raspolaganju. Oni to ne priznaju i ustrajni su u svom stavu prema životu i prema Bogu …. Svjetovnim ljudima donijeti Evanđelje imati će uspjeha tek kad su ovi spoznali da su postavili kao ciljeve samo prolazne stvari, i sve zemaljsko nastojanje iznenada im izgleda beskorisno …. tada će i vaše riječi naći svoje odredište i pokrenuti (ih) na razmišljanje, i tad postoji mogućnost da imaju potrebu za trajnim dobrom i da se ozbiljno pozabave sa stanjem nakon smrti. Stoga je često od blagoslova kad takvi ljudi budu pogođeni velikim gubicima, kad im pogled bude usmjeren na prolaznost zemaljskih stvari, kao i čovjeka.

Vrlo često, ono što izgleda kao nesreća čovjeka koja ga lišava njegovog posjeda, je baš ta okolnost koja čovjeku pomaže da dođe do promjene svoga razmišljanja i upravi ga na jedan skroz drugi kolosijek. I baš u vrijeme Kraja to sredstvo sile mora biti primjenjivano često, i stoga će mnogi ljudi biti znatno pogođeni …. Zemaljske mogućnosti za uspjeh topiti će se, iznenadna smrt bližnjih izazivati će bol i užas, prirodne katastrofe ili nesreće uništavati će njihove posjede …. na sve načine ljudima će biti predstavljena prolaznost onoga što oni žude i što postavljaju kao zemaljski cilj ….

A pojedinci će iz toga (na-)učiti, odustajati će od svojih zemaljskih nastojanja i svoju snagu koristiti će samo za postizanje duhovnih uspjeha …. No njih će uvijek će biti samo malo, pošto gospodar svijeta ove druge zasljepljuje i potiče njihove požude, tako da oni sve ogorčenije jure za zemaljskim blagom te od ovoga bivaju i podupirani što više su mu potpali. Njima propovijedati Evanđelje uzaludno je ….

No radi se o ovim rijetkima, koje se još može spasiti, i stoga se trebaju svugdje činiti pokušaji, posebno u doba kada je propadanje i prolaznost očigledno. Jer uvijek se radi samo o tome da se poglede ljudi odvrati od materije i usmjeri na duhovno, a to je moguće onda kad je čovjek pogođen gubicima svakojake vrste …. I u nadolazeće doba, čovječanstvo će biti još jako uzdrmano, jer njemu se mora oduzeti još mnogo toga kako bi naučilo prepoznati bezvrijednost onoga što ispunjava svo njegovo razmišljanje i nastojanje ….

AMEN

Spread the Truth