Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6033 (Staza Ljubavi i vjere… Priznati Boga…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6033, 25 Kolovoz 1954

STAZA LJUBAVI I VJERE… PRIZNATI BOGA…

Vi se trebate zaputiti stazom vjere i Ljubavi ako želite doći do Mene i vječnog blaženstva (Galaćanima 5:6). Vi jednostavno trebate vjerovati da ste bili stvoreni od strane Sile Koja vas ljubi i Koja vas prema tome želi vidjeti u stanju savršenstva, budući jedino nešto savršeno može biti ujedinjeno sa Njome i time također sretno… Ali Ona želi da budete sretni budući vas ljubi…

Vi bi trebali vjerovati u Mene Koji Sam vas stvorio iz (ili ‘kao rezultat’) Moje Ljubavi… Čak pretpostavka o onome što vi još niste sposobni vjerovati će uzrokovati da sebe izručite ovoj Sili i onda ćete naučiti vjerovati sve više uvjerljivo, budući je ovo priznavanje već jedan izražaj vaše izvorne prirode, budući ste potekli iz Mene u savršenstvu i ostali savršeni sve dok ste Me priznali kao vašeg Boga i Stvoritelja od vječnosti. Unatoč tome, vi ste dobrovoljno vlastitom krivnjom izgubili vaše savršenstvo kada ste se okrenuli od Mene i spram onoga (Lucifera) koji je doista sudjelovao u vašem stvaranju kroz njegovu volju, ali koji je najprije primio snagu za stvaranje od Mene. Vi ste priznali nekoga drugoga i zanijekali Mene… I jedino kada vi sasvim dobrovoljno prepoznate i priznate Mene kao vašeg Boga i Oca od vječnosti ćete vi iznova ući u stanje savršenstva koje vam omogućućje ostati blizu Mene. Otud Ja najprije zahtjevam Vjeru u Mene… Ali vi možete jedino steći ispravnu vjeru ako je u vama zapaljeno svjetlo koje vam osigurava jasno shvaćanje (realizaciju)… Jer vi morate biti sposobni uvjerljivo reprezentirati to u što bi trebali vjerovati kao Istinu i time to mora biti vrlo jasno prepoznato od strane vas…  

Posljedično tome, nešto što je do sada bilo prikriveno od vas mora postati blistavo osvijetljeno od strane svjetla, i ovo svjetlo je iskra Ljubavi koja treba biti zapaljena u vama i koja može sa lakoćom biti zapaljena ako se vi okrenete spram Mene tako da Moja zraka svjetla može dodirnuti vaše srce i započeti gorjeti, to jest, da ćete vi onda jedino uvijek sprovesti što vas glas u vama upozorava učiniti, da ćete vi napraviti što bi željeli da bude napravljeno vama (Matej 7:12)… Svaki od vas ljudskih bića je sposoban sebe postaviti u položaj bližnjeg ljudskog bića koje trpi nevolju, i on će znati što će mu onda izgledati poželjno… I time bi on trebao djelovati sukladno spram njegova susjeda… Ovaj osjećaj doživljavanja olakšanja kada mu je pomognuto će biti prisutan u svakoj osobi… Time on također prirođeno zna da bi trebao napraviti isto… I svatko tko popušta ovom unutarnjem porivu otvara njegovo srce i može biti pogođen Mojom zrakom Ljubavi i svjetla koja ga tako osvjetljava i daje mu najjasnije shvaćanje… Onda će njegova Vjera oživjeti kroz Ljubav… Dok je prethodno tome ona bila čisto intelektualno vjerovanje, koje je zasigurno potvrđivalo Moje postojanje kao Boga i Stvoritelja ali koje njemu nije ukazalo stazu do Mene kao njegova vječnog Oca… Ova realizacija je jedino prouzročena kroz Ljubav u ljudskom srcu, i prema tome Ja kažem da se vi morate zaputiti stazom vjere i Ljubavi… da se vjera bez Ljubavi još ne može nazvati ispravnom vjerom, da će ju jedino Ljubav oživjeti (Jakovljeva 2:14-26) i da prema tome ne može biti nikakvog shvaćanja bez Ljubavi, budući razum jedini ne bi nikada bio sposoban dokučiti međuodnose koji su, međutim, lagano shvaćeni od strane Ljubavi u čovjekovu srcu…  Također, od vjere bez Ljubavi se može sa lakoćom iznova odustati, dok vjera koja je oživjela kroz Ljubav neće nikada biti ostavljena, budući je znanje sada postalo uvjerenje, i prema tome se od ljudskog bića najprije očekuje da vjeruje, tako da osoba može staviti njegove osjećaje u red po pitanju ove Sile Koja ga je stvorila… I Moje prosvjećivanje (iluminacija) Ljubavi zavisi o tome koliko je snažna njegova žudnja da uđe u kontakt sa Stvoriteljem, ipak ljudsko biće Mi mora pristupiti u apsolutnoj slobodi volje, on se treba zaputiti stazom Ljubavi i vjere u apsolutnoj slobodi volje, ali onda će ga ona neopozivo voditi do Mene i do vječnog blaženstva.

AMEN

Spread the Truth